SPA module

SPA staat voor Stereo Power Amplifier. Deze module is een aangepaste Power amplifier DA input module waarbij door middel van een aangepaste firmware versie de versterker altijd de analoge ingang selecteert (balanced of unbalanced) en het volume maximaal staat. Hierdoor is de module inzetbaar als eindversterker. Ook is het mogelijk om op verzoek in plaats van de analoge ingang een van de twee digitale ingangen te selecteren zodat de eindversterker in een full digital setup als eindversterker toegepast kan worden. Denk hierbij aan een systeem met een extern DSP board.

In ontwikkeling